YELKEN KÜREK TEKNELERİ
Modern zamanlar gelip her şeyi allak bullak etmeden önce ister balıkçılık, ister gezi veya hizmet teknelerinin tümü rüzgârı yelken gücü ile kullanıyordu. Gerçekten de birbirinden ayrılmaz ikili: Çünkü bir yelken teknesinin limana giriş çıkışlarında, sıkışık bölgelerde manevra yapmak için küreğe ihtiyacı vardı diğer taraftan da kısıtlı ve korumalı alanlar dışında kürek tekneleri rüzgârın yardımını reddedemezlerdi.

Kademeli olarak 20 yüzyıl boyunca geleneksel tekneler geliştiler. Amatörler « balık-gezi » teknelerinde motor ve yelkeni birleştirdiler. Yarışçılar « hafif salmaları »  veya yarış salmalarını daha ileri tarihlerde katamaran ve rüzgâr sörflerini icat ettiler. Çıplak kürek tekneleri ise az denizci çok güçlü hız motorlarının doğmasına neden oldular

Polyester dışındaki bu gelişimin ortak paydası günden güne gelişen özel amaçlı teknelerdir. Oysa geleneksel tekneler yöre şartlarına ve yaptıkları işlere, bulundukları denizlere uygun olarak çok amaçlıdır

Bu mantık çerçevesinde birkaç tutkulu kişi geleneksel denizciliğe merak salarak yelken deneyimlerini de işin içine katarak, hatta günümüzde kitlelerin toplu eğlencesinden tatmin olmayarak « yelken&kürek » konseptini yarattılar. Hatta yarattıkları bu « yelken & kürek » deyimini günümüz « piknik » teknelerinin sağlayamadığı istediği yerde denize girmek, sessizlik gibi kavramlarla « alternatif teknecilik » olarak geliştirdiler

Ahşabı reddetmeden yapılan daha hafif, römork veya araba üzerinde kolay taşınır, limanlara gerek duymadan suya atılıp karaya çekilebilirler. Özellikle küçük boyları bir evin garajında bile inşa edilip sahibinin tüm el becerisini ortaya koymasına olanak verir. Zaten bu tekneler eğitim kurumları veya dernekler tarafından pedagojik eğitimin bir parçası olarak seçiliyorlar

1981 yılında yayın hayatına giren « Chasse-Marée » dergisi yelken& kürek teknelerinin gelişimini hedef haline getirdi..1981 yılı sonunda ilk seri imalat teknesi olacak , Massol tersanesinde 80 adet yapılan AVEN’i çizdim.1985 yılında özellikle amatör yapıma yönelik ABER yapım dosyasını çıkarttım. Yavaş yavaş değişik tekneleri içeren planlar peş peşe geldi. 2000’li yıllarda LAITA, MINAHOUET gibi kontrplak esaslı CNC kesim yapımı çok kolaylaştıran kitler piyasaya çıktılar

Bu günlerde « yelken & kürek » terimi yelkene alternatif olarak kürekle yürütülen ve tümü ile motordan vazgeçmiş bir tekneyi ifade etmektedir. (ÇN: Ancak bizim « geleneksel hafif tenezzüh » tanımlaması içine de giriyorlar.)

             
  YELKEN KÜREK TEKNELERİ François VIVIER
Tercüme : M. Cem GÜR