GELENEKSEL GEZİ TEKNELERİ
Geleneksel gezi tekneleri tarihi–bizde ki eski deyimle geleneksel tenezzüh tekneleri- çok eskiye dayanır Gokstad ‘da zarif çizgilere sahip 2 çift kürekli, iş teknesi olamayacak kadar narin bir Viking teknesi bulundu.


Başlangıcından bugüne kadar gezi tekneleri öncelikle dönemin estetik değerlerine uygun olarak yaratıcısı mimar ve sahibinin ortak çabaları ile oluşan “iyi tekneler” olarak sonra bölgesel bir gelenek manzumesi olarak, tabii ki gelişen teknolojiye ayak uydurarak ve tabii kullanım alanları, gezi, balıkçılık, yarış, nehir seyri, göl kullanımı, okyanus yolculukları gibi amaçlar ile sayısız çeşitlilik göstermektedirler.

Evrenseldir. Sabit tonajlı tenezzüh tekneleri XIX. yy başında yerel teknelerin ortak özellikleri ile birlikte klasik yatçılığa yol açmışlardır Yerel denizcilikte kökleri çok derindir. Empresyonistler döneminde Seine, Havre, Carentec, Brest sahilleri, Morbihan körfezi, Aşağı Loire bölgesi, Arcachon havzası, Marsilya bazı sayılacak örneklerdir. Tüm bu bölgeler fazlasıyla yöresel ve yanlarında çalışan iş teknelerinden etkilenerek kendi özgün teknelerini çıkartmışlardır.İkinci Dünya Savaşından sonra tenezzüh tekneleri ön endüstrisi ortaya çıktı..Kontrplaklar, kalıplanmış keresteler ve başlangıç polyester  gibi yeni malzemeler eskiden belli bir sosyal sınıf veya  özel grupların tekelinden çıkarak kendini demokratikleştirdi.. Jean-Jacques Herbulot, Philippe Harlé, André Mauric gibi yaratıcı deniz mimarları pek çok yenilik yaptılar. Günümüzde hala kullanılan bu tekneler şimdiden tarihe maloldular. Epoxy reçine, değişik kaplama usulleri, dijital kesim teknikleri gibi çağdaş uygulamalar tek tek yapım ve seri imalata adapte edildiler.

Bütün tenezzüh tekneleri benim ilgi alanıma giriyor. Hiçbir terim tamamını kapsamıyor Ben hem popüler halk teknelerini, hem büyük yatları da kapsayan bir çeşit denizcilik ve teknecilik anlamında « iyi teknelere » tutku olan « geleneksel tenezzüh » tekneleri terimini kullanmayı tercih ediyorum.

Olanaklar sonsuz: küçük yarış tekneleri, balık-gezi tekneleri, taşınabilir içinde yaşanabilir olanlar, sahil seyir tekneleri, uzun yol tekneleri gibi. Her bireyin en doğal hakkı olan hayallerine cevap verecek teknelere ulaşmak için geleneksel tenezzüh tekleri tarihi, klasik ve ön-modern tekne bilgisi elimizde mevcuttur. Bu sitede bulunan ve yeniden planları çizilen pek çok yelken teknesi,  Babar veya Petifox, Diğerleri Stir Ven veya Tourlinget hem geleneksel tenezzüh ve hem de pro-modern tasarımlardan esinlenerek tasrlanmış teknelerdir.

GELENEKSEL GEZİ TEKNELERİ François VIVIER
Tercüme : M. Cem GÜR